Arabische volbloed uit zuiver Egyptische bloedlijnen, grote maat

Tariq

FA Wanis x Schabaka by Sefir

2015 Arabische volbloed - SCID & CA negatief -  Koheilan Rodan

   

Prachtige Arabische volbloedhengst uit zuiver Egyptische bloedlijnen.